Старе мере

У књижевности, нарочито код старијих писаца, се често могу срести изрази за старе мере те је стога згодно знати како се оне претварају у модерни метрички систем мера (у ком су метар, литар и грам основне јединице).

У табели испод наведене су старе мере за дужину, површину, течност (запремину) и тежину (масу):

Мере за дужину
аршин (тур.) значи лакат и достиже од 65 до 75 центиметара (cm)
ланац користила се у Војводини и износи 10 метара (m)
цол (нем.) износи 2,5 cm
врста (рус.) износи 1.066 m (~ 1 km)
хват износи 1,9 m
вршока (рус.) износи 4,4 cm
сажењ (рус.) износи 2,13 cm
миља (морска) износи 1.852 m
миља (географска) износи 7.421 m
Мере за површину
ар мера која је још увек у употреби и износи 100 метара квадратних (m2)
хектар обухвата 100 ари или 10.000 m2
јутро (рало) обухвата око ¾ хектара (ha) или тачније 0,72 ha
јутро катастарска јединица која износи 5,75 m2
дулум (тур.) обухвата 10 ари или 1.000 m2
федан (егип.) обухвата 4.200 m или 0,42 ha
мотика одговара парцели коју копач може да окопа за један дан (~ 8 ари)
рало одговара површини која се може преорати за један дан (~ 4.000 m2)
хват износи 3,60 m2
декар обухвата 10 ари
десјатина (рус.) износи око 1 ha
Мере за течност (запремину)
ока једна од најчешћих старих мера обухвата 1,5 литара (l)
аков (мађ.) садржи око 50 литара
ведро (рус.) мери око 12 литара
четверика (рус.) обухвата око 30 литара
кондир чаша, пехар који садржи око 2-3 децилитара (dl)
кубик 1 m3 садржи 1.000 l
хват обухвата 4 m3
четверика (рус.) садржи око 210 l
регистарска тона oбухвата 2,83 m3
Мере за тежину (масу)
ока износи 1,285 kg
фртаљ (нем.) износи ¼ kg
товар достиже до 128 kg или 100 ока
цента износи 100 kg
квинтал износи 50 kg
дека садржи 10 g
кантар обично достиже до 45 kg
пуд (рус.) износи 16 kg
тона садржи 1.000 kg
вагон прима 10 тона (t)

Вратите се на претходну страну ↩

✤✤✤